PRAVILNIK TAKMIČENJA U LOVU RIBE UDICOM NA HRANILICU-FEEDER

Moderatori/ce: emin,AlaS,zlaja,svirac

Odgovori
Avatar
AdmirS
Štela
Postovi: 79
Pridružen/a: 13 kol 2011, 17:07
Lokacija: Hadzici

PRAVILNIK TAKMIČENJA U LOVU RIBE UDICOM NA HRANILICU-FEEDER

Post Postao/la AdmirS » 15 ožu 2014, 06:39

Prijedlog: PRAVILNIK TAKMIČENJA U LOVU RIBE UDICOM NA HRANILICU (FEEDER)
PRAVILNIK TAKMIČENJA
U LOVU RIBE UDICOM NA HRANILICU (FEEDER)

UVODNI ČLAN

Ovim Pravilnikom se uređuju specifična pravila takmičenja u fider ribolovu koja se odnose na članove PRAVILNIKA TAKMIČENJA I SUĐENJA SRS BiH I SRS F BiH - Osnovna uputstva kod takmičenja – pod (D) PRIPREMA, (E) TAKMIČENJE, KAZNENE ODREDBE i ŽALBE. Sva druga pravila iz pomenutog Pravilnika se primjenjuju na takmičenjima u fideru.

ČLAN 1

Pojedinačna takmičenja se odvijaju prema KALENDARU TAKMIČENJA za tu godinu a prema rezultatima pojedinaca u prethodnom periodu ili nižem rangu takmičenja.

ČLAN 2

Obavezno je posjedovanje članske knjižice od matičnog Sportsko Ribolovnog Društva (u daljnjem tekstu SRD) koje je član SRS F BiH ili SRS RS.

ČLAN 3

Nikakve zamjene na stazi se ne dozvoljavaju.
Spisak se zatvara 24 sata prije prijave za takmičenje.

ČLAN 4

BROJ TAKMIČARA I BROJ SEKTORA

Minimalan broj takmičara u sektoru je 5, a maksimalan broj je 9.

Takmičenje do 9 takmičara 1 sektor
Takmičenje od 10 do 14 takmičara, 2 sektora
Takmičenje od 15 do 19 takmičara, 3 sektora
Takmičenje od 20 do 24 takmičara, 4 sektora
Takmičenje od 25 do 35 takmičara, 5 sektora
Takmičenje od 36 do 48 takmičara, 6 sektora
Takmičenje od 49 do 63 takmičara, 7 sektora
Takmičenje od 64 do 80 takmičara, 8 sektora
Takmičenja preko 81-og takmičara, 9/10 sektora

ČLAN 5

U dvokružnom i višekružnom sistemu takmičenja takmičar je obavezan da se pojavi u svim krugovima takmičenja. Poslje prvog kruga nema odustajanja.
U slučajevima bolesti i povreda takmičar ili neko iz njegovog SRD mora da obavjesti sudije i domaćina do prijave za takmičenje o razlogu njegovog nedolaska.
Naknadno, pisanim putem, uz opravdanje u roku od 7 dana takmičar je dužan da se obrati Takmičarskoj komisiji (u daljem tekstu TK).

KANTONALNA TAKMIČENJA U DISCIPLINI FIDER

ČLAN 6

Na Kantonalnim takmičenjima svih kategorija broj takmičara nije minimalno ili maksimalno određen (TK određuje broj takmičara). Taj broj se djeli na SRD a prema rezultatima iz prošle godine.
SRD mora u roku i to do termina 66 sati prije početka takmičenja da PRIJAVI svoje takmičare.
SRD može u roku da otkaže učešće nekog od takmičara ili svih takmičara (slabo interesovanje, finansijska situacija, tehnički problemi i sl.) i o toj svojoj odluci obavijesti pismeno TK. U tom slučaju takmičari se dodjeljuju SRD/ima sa najboljim rezultatima u tekućoj godini.
Ukoliko se SRD ne javi i ne potvrdi dolazak svojih takmičara, ono je NEOPRAVDANO postupilo.
Ukoliko se desi da poslje prijave takmičar odustane, smatrat će se da je NEOPRAVDANO postupio, osim ukoliko za to postoje opravdani razlozi:
- bolest, povreda - uz obavezno opravdanje i pismeno obavještavanje TK.
- zakašnjenje ili nedolazak iz razloga više sile na prvo od dva spojena kola.
Ne potvrđivanje za takmičenje određenog SRD u roku od 66 sati prije prijave za takmičenje omogućava SRD koje ima najbolji koeficijent iz prošle godine jednog novog takmičara i tako redom po uspjehu. (npr. takmičenje je u subotu, i treba da se potvrdi / ne potvrdi dolazak do 13 sati u srijedu).
Poslje prijave nema odustajanja takmičara. To je jedino moguće iz opravdanih razloga a pisanim putem i omogućavanjem takmičenja sledećem takmičaru po uspjehu.

ČLAN 7

Kantonalna takmičenja za kategoriju seniora su uvijek dvokružna.
Kantonalna takmičenja za ostale kategorije su po pravilu jednokružna, a mogu biti i dvokružna po odobrenju TK.

ENTITETSKA KUP (FEDERACIJA I REPUBLIKA SRPSKA) TAKMIČENJA U KATEGORIJI FIDER

ČLAN 8

Na ENTITETSKIM takmičenjima (FEDERACIJA I REPUBLIKA SRPSKA), (u daljem tekstu ENTITETSKA) broj takmičara se nikada ne mjenja, i maksimalno je određen.
(taj broj se dijeli na SRD iz entiteta a prema rezultatima iz prošle godine).
Prvak ENTITETSKOG takmičenja iz prethodne godine direktno ide na ENTITETSKO takmičenje. (On ne oduzima svom Kantonalnom Savezu jedno mesto).
Kantonalni Savez (Ukoliko postoji) prijavljuje takmičare TK Saveza sportskih ribolovaca BiH ili F BiH u roku od 112 sati prije početka takmičenja (ponedeljak do 15,30 sati). Ukoliko Kantonalni Savez ne postoji takmičare prijavljuje njegovo SRD.
Kantonalni Savez ili SRD može u roku da otkaže učešće nekog od takmičara ili svih takmičara (slabo interesovanje, finansijska situacija, tehnički problemi i sl.) i o toj svojoj odluci obavjesti pisanim putem TK. U tom slučaju takmičarsko mjesto (prolaz) se dodjeljuju Kantonalnom Savezu/ima ili SRD/ima sa najboljim rezultatima iz prethodne takmičarske godine.
Ukoliko se Kantonalni Savez ili SRD ne javi i ne potvrdi dolazak svojih takmičara, ono je NEOPRAVDANO postupilo.
Ukoliko se desi da poslje prijave takmičar odustane smatraće se da je NEOPRAVDANO postupio, osim ukoliko za to postoje sljedeći razlozi:
- bolest, povreda - uz obavezno opravdanje i pismeno obavještavanje TK,
- zakašnjenje ili nedolazak na prvo od dva spojena kola iz razloga više sile.
Nikakve zamjene niti popune na stazi neće biti dozvoljene. Spisak se zatvara 24 sati prije početka prijave za takmičenje.
Ako Kantonalni Savez ili SRD obavijesti TK u ovom roku, omogućava Kantonalnom Savezu/ima ili SRD/ima koje imaju najbolji koeficijent iz prošle godine jednog novog takmičara i tako redom po uspjehu.

DRŽAVNA KUP TAKMIČENJA U KATEGORIJI FIDER

ČLAN 9

Na DRŽAVNIM KUP takmičenjima (u daljem tekstu DK) broj takmičara se nikada ne mjenja i maksimalno je određen. (taj broj se dijeli na Kantonalne Saveze ili SRD ukoliko ne postoji Kantonalni Savez, a prema rezultatima iz prošle godine).
Prvak takmičenja DK iz prethodne godine direktno ide na takmičenje. (On ne oduzima svom Kantonalnom Savezu ili SRD jedno mjesto)
Kantonalni Savez ili SRD prijavljuje takmičare TK SRS BiH u roku od 112 sati prije početka takmičenja (ponedeljak do 15,30 sati).
Kantonalni Savez ili SRD može u roku da otkaže učešće nekog od takmičara ili svih takmičara (slabo interesovanje, finansijska situacija, tehnički problemi i sl.) i o toj svojoj odluci obavjesti pisanim putem TK. U tom slučaju takmičarsko mjesto (prolaz) se dodeljuju Kantonalnom Savezu/ima ili SRD/ima sa najboljim rezultatima iz prethodne takmičarske godine.
Ukoliko se desi da poslje prijave takmičar odustane smatraće se da je NEOPRAVDANO postupio, osim ukoliko za to postoje sljedeći razlozi:
- bolest, povreda - uz obavezno opravdanje i pismeno obavještavanje TK,
- zakašnjenje ili nedolazak na prvo od dva spojena kola iz razloga više sile.
Nikakve zamjene niti popune na stazi neće biti dozvoljene. Spisak se zatvara 24 sati prije početka prijave za takmičenje.
Ako Kantonalni Savez ili SRD obavijesti TK u ovom roku, omogućava Kantonalnom Savezu/ima ili SRD/ima koje imaju najbolji koeficijent iz prošle godine jednog novog takmičara i tako redom po uspjehu.

POJEDINAČNO DRŽAVNO PRVENSTVO – PREMIJER LIGA

ČLAN 10

Takmičar je dužan da se prijavi za učestvovanje u ovom ciklusu takmičenja u predviđenom roku (112 sati prije početka takmičenja -ponedeljak do 15,30 sati) i poslje toga više nema odustajanja.
Ukoliko takmičar odustane od ciklusa takmičenja do tog termina dužan je pisanim putem (telegram, faks, e-mail) da to prijavi TK. Ukoliko to uradi do tog termina takmičar neće biti kažnjen i omogućuje sljedećem takmičaru po rezultatima učešće u ciklusu takmičenja.
Nikakve zamjene niti popune na stazi neće biti dozvoljene.
Spisak se zatvara 24 sati prije početka prijave za takmičenje.
Ukoliko se desi da poslje prijave takmičar odustane smatraće se da je NEOPRAVDANO postupio, osim ukoliko za to postoje sljedeći razlozi :
- bolest, povreda - uz obavezno opravdanje i pisano obavještavanje TK,
- zakašnjenje ili nedolazak na prvo od dva spojena kola iz razloga više sile.
Kada se lovi slobodnom tehnikom boduju se sve vrste riba, sem kada je Zakonom o Slatkovodnom ribarstvu ili aktom korisnika Ribolovnog Prava drugačije određeno o čemu se takmičari moraju obavijestiti tokom prijavljivanja za takmičenje.
Odlukom TK, u određenim slučajevima se može dirigovati lov šarana, Amura i Tolstolobika ili lov svih vrsta sem ove tri.
Prvih deset takmičara po plasmanu imaju status Državnog reprezentativaca.

Člаn 10.1

Takmičenje se odvija u šest kola, u tri vikenda. Svih šest kola zovu se POJEDINAČNO DRŽAVNO PRVENSTVO – PREMIJER LIGA (u daljem tekstu PL).
Na PL učestvuje 30 takmičara, od kojih 15 takmičara (sa plasmanom od 1-15) ostaju u PL za sljedeću takmičarsku sezonu, a 15 takmičara (sa plasmanom od 16-30) ispadaju.
Sljedeće godine 15 prvoplasiranih takmičara koji se takmiče na Entitetskim KUP prvenstvima (osim takmičara na koje se primjene kaznene odredbe), stiču pravo učešća u PL na mjesta od 16 do 30.
Ukoliko takmičar koji je ostao na PL od prošle godine odustane od ciklusa takmičenja, takmičar koji popunjava PL je naredni najbolje plasirani takmičar sa Entitetskog KUP takmičenja od 16. mjesta i tako redom.

Prvo kolo
Formiraju se tri grupe:
1. GRUPA (takmičari od 1-6 mjesta u generalnom plasmanu sa PL iz prethodne godine)
2. GRUPA (takmičari od 7-12 mjesta u generalnom plasmanu sa PL iz prethodne godine)
3. GRUPA (svi ostali takmičari).
Izvlačenje se obavlja po ovom redu:
Takmičari iz 1. GRUPE izvlače različite sektore,
Takmičari iz 2. GRUPE izvlače različite sektore
Takmičari iz 1. i 2. GRUPE izvlače brojeve u svojim sektorima
Takmičari iz 3. GRUPE izvlače svoje brojeve.

Drugo i sva ostala kola su dirigovana po trenutnom rangiranju u ciklusu takmičenja
Formiraju se tri grupe:
1. GRUPA (takmičari od 1-6 mjesta u generalnom plasmanu iz prethodnih kola)
2. GRUPA (takmičari od 7-12 mjesta u generalnom plasmanu iz prethodnih kola)
3. GRUPA (takmičari od 13-30 mesta u generalnom plasmanu iz prethodnih kola)

IZVLAČENJE BROJEVA u drugom i ostalim kolima:
PRIMER: Brojevi su od 1 - 30 (ili od 1 do > = broj takmičara)
Izvlačenje se obavlja po ovom redu:
Takmičari iz 1. GRUPE izvlače različite sektore,
Takmičari iz 2. GRUPE izvlače različite sektore
Takmičari iz 1. i 2. GRUPE izvlače brojeve u svojim sektorima
Takmičari iz 3. GRUPE izvlače svoje brojeve.

Napomena: Ukoliko su takmičari bili na otvaračkim i zatvaračkim mjestima, dirigovano ne izvlače do kraja takmičenja te brojeve.
Za nedolazak takmičara računa se u svim kolima po 7 plasmana (6+1), bez obzira koliko takmičara ima u sektoru.

EKIPNA TAKMIČENJA – KUP BiH

ČLAN 11

Za učešće u ekipnom Kupu BiH prijavljuju se takmičarske ekipe iz SRD i to najviše po jedna ekipa..
Minimalan broj ekipa za održavanje ekipnog Kupa BiH je 6, a maksimalan koliko se prijavi.
Ekipe broje po tri takmičara, a peca se jedno kolo
Ekipni Kup BiH se peca u tri kategorije:
Seniori, Dame i Mladi.

ORGANIZATOR I DOMAĆIN TAKMIČENJA
ORGANIZATOR TAKMIČENJA

ČLAN 12

Organizator svih takmičenja, Međunarodnih i domaćih, od nivoa SRD je SRS BiH, SRS F BiH i SRS RS BiH

ČLAN 13

Organizator takmičenja :
- Obezbjeđuje pehare, diplome i nagrade,
- Određuje sudije i delegata i vrši uplate za njihovo angažovanje,
- Obezbjeđuje domaćinu finansijska sredstva za organizaciju takmičenja prema planu za tu godinu.
- Odobrava takmičarsku stazu i provjerava pripremu staze kao i tok organizacije tog takmičenja.

OBAVEZNO OSIGURANJE

ČLAN 14

Organizator takmičenja je dužan da osigura sve takmičare od nivoa Kantonalnih saveza ili SRD. Osiguranje se plaća iz budžeta Saveza.

RASPISIVANJE KONKURSA ZA DOMAĆINE TAKMIČENJA

ČLAN 15

Savez raspisuje konkurs za domaćine takmičenja 1. (prvog) marta tekuće godine.
Konkurs traje 15 dana i završava se 15. marta u 12.00 časova.
Konkurs će sadržavati podatke bitne za svako takmičenje posebno.
Svako SRD sa teritorije BiH ili entiteta Federacija i Republika Srpska koje ispunjava uslove koje propisuje SRS BiH, SRS F BiH i SRS RS BiH može da se prijavi za domaćina.

OSNOVNI USLOVI DA BI SRD POSTALO DOMAĆIN TAKMIČENJA

ČLAN 16

Da je SRD član Saveza Federacije ili Republike Srpske
Da SRD, ili pojedinci iz SRD učestvuju na takmičenjima posljednje dvije godine
Da je SRD ispunilo finansijske obaveze prema Savezu u prethodnom periodu tekuće godine i u kalendarskoj prošloj godini.
Da SRD ima licencirane sudije, a obaveze prema sudijskoj komisiji Saveza budu izmirene u tekućoj godini do trenutka prijave.

OSTALI USLOVI DA SE TAKMIČENJA MOGU ODRŽATI

ČLAN 17

Takmičenja se mogu organizovati na rijekama, kanalima ili drugim pogodnim vodenim površinama kao što su jezera i slično;
Dubina treba da bude što ujednačenija na svim dijelovima staze i treba da iznosi mimimum 1,5 metar dubine.
Širina vodne površine treba da je najmanje 40 metara.
Svi takmičari u istom sektoru moraju da imaju približno jednake uslove ribolova (dubina vode, visina obale, konfiguracija terena, površina za boksove);
Obavezno izbjegavati mjesta na stazi na kojima se nalaze električni vodovi, mostovi i drugo što ugrožava život takmičara i ostalih učesnika takmičenja i posmatrača, zatim veće uvale i rtove koji onemugućavaju ravnopravno takmičenje;
Obavezno pravljenje boksa za takmičare, mjesta moraju biti očišćena, trava pokošena, krupnije rastinje i kamenje uklonjeno;

DIMENZIJE BOKSA:
Minimalna širina boksa je 15 metara a maksimalna 50 metara. Preporučena širina je 25 m. Imajući u vidu karakteristike naših staza ako nije moguće ispoštovati ove dimenzije onda širina boksa može da iznosi najmanje 10 metara.
Dubina boksa - 10 metara.
Prostor za zvaničnike - od 1 do 2 metra (preporučljivo 2 metra).
Obavezno vidno obilježavanje startnog broja i sektora.
Obezbjeđivanje oznaka za vođe ekipa i trenere za ulazak u boks. ( Kotizacije za ulazak u boks se ne naplaćuju ali su svi oni koji ulaze u boks dužni da imaju obilježja VOĐA EKIPE).
Obezbjeđivanje oznaka za foto, tv ekipe i novinare na kojima mora da stoji obilježje PRESS.
Obezbjeđivanje oznaka za sudije na kojima mora da vidno stoji obilježje SUDIJA.

OBAVEZE SRD KADA POSTANU DOMAĆINI TAKMIČENJA

ČLAN 18

SRD je dužno:
Da u roku, a najmanje na 15 dana od takmičenja dostavi podatke za poziv za učešće i to: satnica takmičenja, glavne karakteristike ribolovne vode, glavne vrste riba u takmičarskoj vodi, mogućnost smještaja učesnika takmičenja
Da u roku, a najmanje na 15 dana od takmičenja dostavi podatke o stazi, moguća favorizovana i loša mjesta na stazi, eventualne prekide staze, da bi se napravile i pripremila što realnije kombinacije za takmičenje na toj stazi.
Da takmičarsku stazu uredi, obezbjedi i osposobi za održavanje prijavljenog takmičenja na vrijeme, a najkasnije na 20 dana od takmičenja.
Da na sredini staze ili na najprikladnijem dijelu staze odredi sudijsko mesto obilježeno, natkriveno sa najmanjim dimezijama 3 x 3 metra i da omogući tehnički rad sudija (sto 1 x 2 metra i najmanje 4 stolice).
Da obezbjedi mjesto za parkiranje
Da obezbjedi sanitarni čvor ili ga na to određenim mjestima postavi i obilježi (ili da obezbjedi vodu za piće i to najmanje tri litra po učesniku, te postavi i obilježi poljske WC-e i to po jedan na svakih 25 do 30 učesnika).
Da takmičenje prijavi u MUP-u i obezbjedi dežurstvo
Da obezbjedi prisustvo medicinske ekipe (najmanje jednog ljekara ili lica koje može da pruži hitnu medicinsku pomoć i ustanovi potrebu za angažovanjem stručnih medicinskih lica).
Da u mjestu ili u neposrednoj blizini omogući smještaj za takmičare i to obavezno određenu obilježenu površinu za kampovanje u čijoj je blizini voda za piće, zatim mogućnost privatnog smještaja i naravno motele i hotele kao oficijelni smještaj,
Da obezbjedi stazu za trening i takmičenje tako da je ne ugrožavaju kupači, brodovi, čamci i drugi ribolovci.
Da kod korisnika obezbjedi mogućnost treninga za sve takmičare.

Neće se dozvoljavati organizovanje takmičenja nijednom domaćinu koji poslje takmičenja ne vraća ribu u vodu, izuzev ako je korisnik ribarskog područja/nadležno ministarstvo donijelo drugačiju odluku. Strogo je zabranjeno ubijati ribu !!!

Domaćin ne smije promijeniti stazu ni mjesto održavanja takmičenja. Rezervnu stazu može odobriti samo ORGANIZATOR - SPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ.

Komisija za konkurse i izbor staza je nadležna za sve staze. Ukoliko dođe do vanrednih vremenskih uslova (poplave i slično) komisija 12 dana prIJe takmičenja daje definitivnu odluku o tome da li se peca na određenoj ili rezervnoj stazi.
Sva SRD koja konkurišu za domaćina takmičenja dužna su da se prije konkurisanja obevijeste o finansijskim sredstvima koje Savez izdvaja za organizaciju tih takmičenja. (Nadoknade za održavanje takmičenja)
Domaćin takmičenja je dužan da, po završetku takmičenja, sačini izveštaj i dostavi ga u Savez, najkasnije tri dana po završetku takmičenja.

UČESNIK TAKMIČENJA

ČLAN 19

OSNOVNI USLOVI
Takmičar može da učestvuje na takmičenju ukoliko je njegovo SRD član Saveza sportskih ribolovaca Federacije ili Republike Srpske, i ukoliko je ekipa izmirila obaveze prema Savezu iz prethodne i tekuće godine.
Takmičar može da učestvuje na takmičenju ukoliko je platio takmičarsku knjižicu i to najkasnije 7 dana pre početka takmičenja, a počev od Kantonalnog takmičenja.


UPLATA NA STAZI ZA TAKMIČARSKU KNJIŽICU NIJE DOZVOLJENA. KOTIZACIJA ZA DOMAĆINA TAKMIČENJA SE NE NAPLAĆUJE. SVE UPLATE SE MORAJU IZVRŠITI PRIJE TAKMIČENJA NA RAČUNE SAVEZA.
Takmičari uplate vrše na račun svog SRD a SRD vrši uplate iznosa na račun Saveza.

OSNOVNA UPUTSTVA KOD TAKMIČENJA

ČLAN 20

Stazu i startna mjesta domaćin obilježava 24 sata prije početka prijave za takmičenje.
Boksovi moraju biti vidno obilježeni i označeni brojevima.
Startni broj A-1 na stajaćim vodama uvijek se postavlja na lijevo gledajući na vodu, pa dalje obilježavanje ide sa lijeva ne desno.
Startni broj A-1 na rijekama i kanalima postavlja se uvijek nizvodno, pa dalje obilježavanje ide uzvodno.

Startna mjesta moraju biti obilježena OBAVEZNO PRIJE IZVLAČENJA BROJEVA. NEUTRALNA ZONA NIJE OBAVEZNA.
Za fotoreportere važi pravilo da sudija može da im odobri ulaz u boks ali UZ SAGLASNOST TAKMIČARA

SIGNALI

ČLAN 21

(prvi) signal - startni signal - ULAZAK U BOKS je u 08,30h
(drugi) signal - 5 minuta do početka kontrole mamaca i hrane je u 09,10h
(treći) signal - hranjenje je u 09,50h
(četvrti) signal - signal za početak takmičenja je u 10,00h
(peti) signal - signal za 5 min. do kraja takmičenja je u 14,55h
(šesti) signal - signal za kraj takmičenja je u 15,00h

Zvučni signali za vrijeme takmičenja moraju biti kratki. U svim slučajevima uzima se u obzir početak zvučnog signala.

TRENING

ČLAN 22

Domaćin je dužan da obezbijedi stazu za trening. Dio staze (najmanje trećina staze) za dane koje prethode zvaničnom treningu (nedelja - petak).
Cijela staza očišćena i pripremljena za takmičenje mora biti spremna za zvanični trening do 8,30 sati.
Zvanični trening je u petak (za trokružna) ili subota (za dvokružna) od 10,00 do 15,00 sati. Staza se zatvara za trening u petak ili subotu u 18 sati.
Za zvanični trening postoje samo dva zvižduka: početak i kraj pecanja.
Od petka ili subote u 18.00 sati pa sve do početka takmičenja do subote ili nedelje ujutru na takmičarskoj pisti nije dozvoljeno prisustvo ljudi.

Za održavanje ekipnih takmičenja obavezno je prisustvo ekipe na zvaničnom treningu (dan prije održavanja zvaničnog kola takmičenja u terminu održavanja takmičenja). Nepoštovanje ovog obrađuje Pravilnik TK.

IZVLAČENJE BROJEVA

ČLAN 23

Izvlačenje startnih brojeva za svaki krug takmičenja obavlja se pod okriljem organizatora takmičenja na najmanje 90 minuta prije početka takmičenja uz prisustvo kapitena ili takmičara, kao i sudija i delegata Saveza.
Ispunjava se prijava pojedinačna ili ekipna. Kod ekipnog takmičenja kapiteni timaova podnose ispunjene prijave.
Prvi krug nikada nije dirigovan pravilom otvarača i zatvarača, već samo uspjehom iz prethodne takmičarske godine.
Drugi krug, (i svi ostali krugovi kod višekružnih takmičenja) dirigovani su uspjehom ili zbirom prethodnih kola i pravilom otvarača i zatvarača, tako da otvarači A sektora i zatvarači E sektora u prvom krugu (ili prethodnim krugovima) ne dobijaju te startne pozicije.
Kod prekida staze u jednom sektoru prema lijevom i desnom startnom mjestu od prekida, ponaša se isto kao i prema prvoj i posljednjoj startnoj poziciji (npr. 8 takmičara po sektorima, prekid između B i C sektora, dirigovano je za A 1, B 8, C 1, E 8

KAPITENI (VOĐE, TRENERI) EKIPE

ČLAN 24

24.1.
Kapiteni (vođe, treneri) ekipa su punopravni učesnici takmičenja, oni jedini imaju pravo ulaska u boks takmičara, i pojedinačnih i ekipnih, oni se biraju u sudijski žiri i prisustvuju sastancima vođa ekipa.
Kapiteni ekipa podnose ispunjene prijave.
Kapiteni ekipa izvlače startne brojeve ili kombinaciju - startne pozicije može da izvlači sam takmičar.
24.2.
Kapiteni ekipa se brinu o takmičarskim knjižicama i ne smiju zaboravljati svoje obaveze. Po završetku takmičenja oni preuzimaju knjižice od domaćina ili sudije. Domaćin ili sudija poslje takmičenja nije u obavezi da čuva knjižice.
24.3.
Kapiteni od domaćina dobijaju oznake za obilježavanje i to:
- Za ekipna takmičenja najviše dvije oznake vođu/trener/kapiten ekipe - to su jedina lica koja mogu ulaziti u boksove takmičara ali nikako istovremeno. Oznaka će imati natpis - naziv tima-VOĐA.
- Za pojedinačna takmičenja najviše jedan vođa za jednog takmičara tako što će oznaka imati natpis – oznaka boksa-VOĐA. Ako vođa takmičara prati i druge takmičare iz svog tima mora imati i te oznake npr. pored 17 VOĐA, ima još oznake 28 VOĐA i 45 VOĐA; A1 VOĐA, A5 VOĐA, B14 VOĐA, G6 VOĐA...
24.4.
Vođa nikako ne smije ulaziti u boksove takmičara za koje nema oznaku - dozvolu ulaska. Neovlašćeni ulazak u boks donosi sankciju.
Pravilo važi ne samo za vođe ekipa koji zalaze u bokseve za koje nisu ovlašćeni već i za sva lica koja se nalaze na takmičarskoj stazi a ulaze u bokseve takmičara bez ovlašćenja.
Vođe ekipa u ekipnoj konkurenciji mogu zalaziti u bokseve za koje su ovlašćeni i tamo biti u toku samog takmičenja u vremenu od trećeg signala (početak pecanja) do četvrtog signala ( posljednjih 5 minuta).
Vođe ekipa u pojedinačnoj konkurenciji mogu zalaziti u bokseve za koje su ovlašćeni i tamo biti maksimalno po 10 minuta po satu takmičenja a prije ulaska u boks moraju se obavezno javiti sudiji koji će kontrolisati vrijeme provedeno u boksu. Vođe ekipa u pojedinačnoj konkurenciji to pravo mogu koristiti u toku samog takmičenja u vremenu od trećeg signala (početak pecanja) do četvrtog signala (posljednjih 5 minuta).
24.5.
Takođe, vođe ekipa mogu svojim takmičarima pripremati hranu i mamce, samo van njega, sve do kontrole hrane i mamaca. Posle toga nemaju pravo kontakta sa hranom i mamcima.
24.6.
Vođe ekipa nemaju nikakvo pravo fizičkog kontakta sa takmičarom ili njegovim priborom. Jedino, uz dozvolu sektorskog i glavnog sudije vođe ekipa mogu dodavati dijelove polomljene opreme, kao i pomoći pri odštekavanju zaglavljenog vrha štapa, štek drške meredova ili sl.
24.7.
Leđne oznake (ukoliko ih ima) za vođe ekipa moraju biti zelene, a za rezervne takmičare crvene boje.
Za razliku od pravila FIPSed, po našem Pravilniku rezerva može biti Vođa ekipe.
24.8.
Vođe ekipa mogu upotrebljavati mini radio stanice, mobilne telefone ili bilo koja druga sredstava komunikacije, za komunikaciju sa članovima pratećeg tima, ali ih moraju isključivati kada ulaze u boksove takmičara.
Takmičarima nije dozvoljena upotreba radio stanica, mobilnih telefona ili bilo kojih drugih sredstava komunikacije, za vrijeme pripreme i samog toka takmičenja sve do završetka mjerenja ulova u sektoru.
Za nepoštovanje ovog člana sljeduje opomena- žuti karton.
24.9.
Fotografi i kamermani, uz odobrenje sudije i takmičara mogu ući u boks radi snimanja, s tim da ne smiju prići bliže od 2 metra takmičaru. Tokom zadržavanja u boksu oni ne smiju ometati takmičara i moraju voditi brigu o priboru takmičara kao i o ličnoj bezbjednosti.

DOMAĆINI, ORGANIZATORI

ČLAN 25

DOMAĆINI TAKMIČENJA (ljudi koji učestvuju u pripremi i realizaciji takmičenja i domaće sudije) moraju da se ponašaju jednako prema svima, ne smiju nastupati navijački i nijednim gestom provocirati ostale takmičare.
Pravila važe za sve podjednako.
Obavezno nose svoja obilježja ORGANIZATOR ili DOMAĆIN, za sektorske licencirane sudije: SUDIJA

PRIPREMA

ČLAN 26

26.1.
Takmičar raspolaže sa 90 minuta pripreme.
Takmičar nema pravo ulaska u svoj boks niti u boks drugih takmičara prije signala za ulazak u boks.
Takmičar nema pravo pripreme pribora i opreme do signala za ulazak u boks.
Takmičar ima pravo mješanja hrane van boksa prije signala za ulazak u boks.
Ukoliko je tada takmičaru potrebna voda a želi da je uzme sa staze, takmičar mora da poštuje sljedeću proceduru: Javlja se sudiji da mu je potrebna voda. Sudija može takmičaru da donese vodu i da pri tome siđe na startno mjesto takmičara. Također, sudija može da pusti takmičara da sam uzme vodu. Tada takmičar treba da se kreće u neutralnoj zoni između dva startna mjesta. Ako te zone nema, onda u svom startnom mjestu neposredno pored kanapa ili obilježene linije- nikakao po sredini boksa. Vodu zahvata kofom ili nekom drugom posudom.
U pripremi takmičari mogu pripremati svoj pribor i opremu, mjeriti dubinu.
26.2.
Mjerenje dubine tokom pripreme se isključivo vrši olovnim otežanjem. Upotreba hranilice nije dozvoljena do početka takmičenja.
26.3.
Upotreba sonara na treninzima, u fazi pripreme i tokom takmičenja nije dozvoljena.
Za nepoštovanje ovog člana sljeduje diskvalifikacija takmičara.

ČLAN 27

27.1.
Kontrola hrane i mamaca će se vršiti tokom pripreme (najbolje 45 minuta prije poćetka takmičenja).
27.2.
Takmičar je dužan da prezentira sudiji ukupnu količinu svoje hrane i mamaca koju će upotrebiti (limitirana je količina hrane i mamaca) kao i pribor koji će koristiti.
Mamci i hrana moraju biti prezentovani u graduisanim i za to namjenjenim posudama zvaničnih dimenzija odobrenih od organizatora takmičenja (kofe sa podiocima, mjerice za mamce sa označenom zapreminom). Mjerice moraju da budu normalno zatvorene. Izreći će se opomena svakom takmičaru koji za zatvaranje mjerice u kojoj stoje mamci koristi ljepljivu traku i slično.
27.3.
Ukupna dozvoljena količina hrane uključujući i dodatke (zemlja, glina, šljunak, žito, kukuruz, konoplja, pšenica, aditivi i ostalo) u vlažnom i prosijanom stanju je 12 litara.
Ukupna količina mamaca je 2,5 litara od kojih može biti najviše 0,5 (pola) litra larve komaraca (ver de vase) i to za hranu i udicu zajedno. Larva mora biti prezentovana u mjerici od 0.5 litra.
Svi mamci moraju biti prezentovani u za to određene mjerice. Samo mala količina larve predviđene za udicu može biti čuvana i prezentovana u vodi.
Ukoliko takmičar ima hrane ili mamaca više od dozvoljenog, kažnjava sa jednim sektorskim plasmanom a višak oduzima i sklanja se van boksa takmičara.
Njegovo ime se upisuje u posebnu evidenciju Saveza, a ako to ponovi u narednom kolu ili na nekom narednom takmičenju ovom takmičaru slijedi diskvalifikacija.
27.4.
Hrana, mamci i aditivi moraju biti prirodnog porijekla i ne smiju biti škodljivi po živi svijet. Zabranjeno je koristiti mamce od metala, varalice, kao ni vještačke mamce (u vidu crva, glista, larve itd.) od bilo kog sintetičkog materijala ( na primjer stiropor, guma, sunđer i slično).
Zabranjeno je koristiti ribe ili dijelove riba kao mamce, druge životinjske vrste (žabe, rakovi...) kao i riblju ikru.
Kao mamac ili „podizači“, mogu se koristiti ekspandirane (tzv.duvane) žitarice-kukuruz i pirinač i sl.
Svaki mamac mora biti zakačen za udicu. (upotreba hljeba, paste, mikseva supstanci kao što su pelete, boile, valjak, sir, grudvice hrane ili tijesta su zabranjeni). Sistem na dlaku, lijepljenje mamaca i sl. nije dozvoljeno.
Za nepoštovanje ovog člana sljeduje diskvalifikacija takmičara.
27.5.
Prosijavanje (kroz krupno ili sitno sito, meredov) kao i miješanje hrane (ručno ili električnim mikserom) poslje provjere hrane je strogo zabranjeno.
Dovlaživanje hrane, nakon provjere iste, jedinio je dopušteno upotrebom prskalice koja se koristi i za osvježavanje mamaca.
Mamci koji se dodaju hrani, ne smiju se miješati u hranu prije kontrole.
27.6
Poslje kontrole hrane i mamaca strogo je zabranjeno da se takmičaru dodaju hrana ili mamci.

DIMENZIJE ČUVARKE

ČLAN 28

Takmičar je dužan da pokaže sudiji čuvarku i da je postavi u vodu tek poslje provjere hrane i mamaca, po odobrenju sudije.
Dimenzije čuvarke moraju biti:
- Minimalna dužina čuvarki je 3 m +/- 20 cm ( može da se toleriše deklaracija svijetskih proizvođača, u slučaju da je čuvarica malo kraća )
Minimalna širina obruča 40 cm (kod čuvarki pravougaonog oblika mjeri se dijagonala koja ne smije biti manja od 50 cm)
Minimalna dimenzija okca čuvarice je 1x1 mm.
Čuvarka mora biti u vodi maksimalnom dužinom svo vreme, po potrebi opterećena tegom na kraju. U cilju otežanja u samu čuvarku nije dozvoljeno stavljati bilo kakve predmete.
Ukoliko takmičar tokom kontrole nema čuvarku odgovarajućih karakteristika i dužine, izriče mu se opomena. Ako do početka takmičenja - pecanja ne obezbjedi propisanu čuvarku sljeduje mu diskvalifikacija – crveni karton.
Ukoliko u nekom od narednih kola višekružnog takmičenja, takmičar ponovi ovaj prekršaj biće automatski diskvalifikovan u celokupnom sistemu takmičenja.

PLATFORME ILI STOLICE

ČLAN 29

Takmičar može postaviti svoju platformu ili stolicu čije su dozvoljene dimenzije 1 x 1 metar u pravoj liniji iznad vode.
Prednje noge platforme ili stolice moraju biti u liniji sa obalom.
Dodatna pomoćna platforma služi za držanje raznog materijala i pribora i ne smije biti veća od glavne platforme i mora biti u liniji sa njom.

Od domaćina se zahtijeva da ako je neravna obala, ili ako nagla promena vodostaja poremeti prednju liniju obale tj. vode, da obavezno izvuku liniju za prednje noge platforme ili stolice kanapom ili sl.

CIKLUS HRANJENJA I TAKMIČENJA (PECANJE)

ČLAN 30

Poslje trećeg sudijskog signala takmičari hrane ribu maksimalno 10 minuta.
Dozvoljena je samo upotreba hranilice. Hranjenje rukom, katapultom i sl nije dozvoljeno
Samo jedan štap može biti nad vodom u svakom trenutku pripreme ili takmičenja.
30.1.
Takmičar će biti rangiran poslje jednog ili više krugova (kola) zavisno od vrste takmičenja, od kojih svaki krug traje po 300 minuta (5 sati).

ČLAN 31

31.1.
Fider ribolov (tehnika lova ribe uz upotrebu hranilice) obavlja se jednim fider, telefider ili piker štapom, sa sprovodnicima, izmjenljivim vrhovima i montiranom mašinicom čija maksimalna dužina iznosi 4,5 metara. Takmičar na stazi može imati neograničen broj štapova, ali može loviti samo jednim. Za nepoštovanje ovog člana sljeduje diskvalifikacija takmičara.
31.2.
Uočavanje udarca obavlja se isključivo posmatranjem vrha štapa. Nije dozvoljena upotreba elektronskih indikatora kao ni mehaničkih pomagala za signalizaciju, kao što su zvonca, prstenovi, »bobine« i bilo kakve druge naprave te namjene. Upotreba takozvanih „meta“ za olakšano uočavanje trzaja je dozvoljeno.
31.3.
Mogu se koristiti hranilice tipa „open end“ (kavezne i dr.) i „blockend“ (maggot) tipa, koje moraju imati otežanje, (ne smiju suspendovati ili plutati).
Metod hranilice, nisu dozvoljene.
Maksimalna dužina hranilice iznosi 7 a prečnik 5 cm.
31.4.
Na sistemu se može nalaziti samo jedna jednokraka udica maksimalne veličine po svojevoljnom izboru takmičara, na predvezu minimalne dužine također svojevoljnom izboru takmičara.
Za nepoštovanje ovog člana sljeduje diskvalifikacija takmičara.
31.5.
Hranilica mora slobodno da klizi po najlonu (nisu dozvoljeni graničnici) ili okačena na „safety rig“, kako bi riba mogla da se oslobodi hranilice u slučaju kidanja najlona.
31.6.
Boduju se sve vrste riba. Ulov ribe prihvata se i kada riba nije zakačena za usta. Takmičari se moraju pridržavati zvaničnih lovnih mera ribe, lovostaja, zabrane lova zaštićenih vrsta. Prije takmičenja organizator je u obavezi da saopšti eventualna ograničenja i zabrane u skladu sa aktima korisnika RP.
31.7.
Namjerno kačenje (»Grabuljanje«) ribe je najstrože zabranjeno.
Za nepoštovanje ovog člana sljeduje diskvalifikacija takmičara.
31.8.
Riba ulovljena nekim drugim metodom ili sistemom drugog ribolovca, mora biti vraćena nazad u vodu.
31.9.
Kada je riba ulovljena, mora se odmah staviti u čuvarku, prije nego što se izvrši ponovno zabacivanje.

ČLAN 32

Takmičarima nije dozvoljeno da između trećeg i šestog signala na takmičenju primaju fizičku pomoć od bilo koga, osim hendikepiranih lica za koje se predhodno evidentiraju vrste pomoći koje drugo lice može da pruži.
Sve drugo hrana, mamci, oprema ne smiju se dodavati, a takmičari mogu primati samo verbalnu pomoć od strane kapitena/vođe kome se dozvoljava ulazak u boks po ovom pravilniku. Vrijeme zadržavanja u boksu je ograničeno.

ČLAN 33

Dodjeljeni boks takmičari mogu koristiti na način koji im najviše odgovara s tim da ne smiju da zalaze u susjedne boksove.
Takmičari ne smiju napuštati boks od izvršene kontrole hrane i mamaca pa sve do završenog mjerenja ulova u sektoru. Boks se može napustiti samo u slučaju preke potrebe (fiziološke potrebe, drugi opravdani razlozi) i samo uz odobrenje sektorskog sudije. Nakon povratka u boks, takmičar se mora javiti sektorskom sudiji da mu to odobri.
Pecanje u susjednim boksovima je zabranjeno.
Ukoliko takmičar upeca ribu u neutralnoj zoni, tuđem sektoru, tuđim sistemom ili nedozvoljenim metodom, ta riba se ne smatra validnom i takmičar je mora vratiti u vodu.
Ukoliko takmičar odbije da je vrati u vodu i stavi je u čuvarku bez dozvole sudije, dobija opomenu. Za vrijeme mjerenja, sudija mjeri ukupan ulov a potom i najveću ribu u čuvarci i posebno upisuje njenu težinu na startnoj listi takmičara.
Poslje mjerenja žiri odlučuje da li će se ova riba računati u težini ukupnog ulova takmičara.
Ukoliko po odluci žirija riba nije validna, slijedi opomena takmičaru.
Namjerno bacanje ribe van čuvarice nije dozvoljeno, iz bilo kog razloga.

ČLAN 34

Ulaženje u vodu, kao i upotreba plovila na daljinsko upravljanje i bilo kakvih drugih naprava nisu dozvoljeni.
Tokom takmičenja dozvoljeno je hranjenje isključivo pomoću hranilice.
Tokom takmičenja upotreba „markera“ ili sličnih naprava koje obilježavaju hranjenu zonu nije dozvoljena.
Nakon završetka takmičenja/treninga strogo je zabranjeno bacati u vodu preostalu hranu i mamce.

ČLAN 35

Poslje šestog sudijskog signala koji označava kraj takmičenja lov nije dozvoljen. Ukoliko je riba ulovljena prije posledneg signala, da bi bila validna, mora biti apsolutno van vode sa istekom signala.

ČLAN 36

Dok do takmičara ne stigne tim za mjerenje ulova u tom sektoru ulovljena riba mora stajati u čuvarici tog takmičara a čuvarka mora biti u vodi. Takmičar pristupa mjerenju na poziv sudije.
Ribu takmičar od svog mjesta do sudija donosi isključivo u čuvarci i ne smije koristiti nikakve dodatne stvari/kofe, lodne ili slično.
RIBA MORA DO ZAVRŠENOG MJERENJA BITI ŽIVA U ČUVARICI
Takmičar ne smije da napušta svoj boks ni prije ni poslje mjerenja i to sve do završetka mjerenja u sektoru.
Takmičar je obavezan da prisustvuje mjerenju svoga ulova. Izmjerena riba se vraća u čuvarku koja se spušta u vodu i čuva u njoj sve do završetka mjerenja u tom sektoru.
Po završetku mjerenja u tom sektoru, na znak glavnog sudije, riba se iz čuvarke vraća u vodu.

POSTUPCI U SLUČAJU NEPOGODA I NEREGULARNIH USLOVA

ČLAN 37

Ukoliko naiđe oluja prije početka pripreme takmičara svakom takmičaru bit će dozvoljeno namještanje mjesta i priprema materijala, a sudijski signal će označiti prekid pripreme. Postupak je potpuno isti ukoliko oluja naiđe u toku same pripreme.
Ukoliko vremenske prilike to omoguće takmičenje će se normalno odvijati do momenta prekida i od momenta nastavka takmičenja, a u zavisnosti od unapred određene satnice.
Ukoliko počne jaka grmljavina, ili grmljavina koja se dešava vrlo blizu, po procjeni Glavnog sudije i delegata, takmičenje se odmah prekida.
Ukoliko naiđe oluja u vrijeme samog pecanja (između trećeg i petog sudijskog zvižduka), takmičenje se momentalno prekida uz sudijski signal da se takmičari mogu skloniti. Prekid traje do poboljšanja vremenskih prilika. Novi sudijski signal dozvoljava takmičarima da se vrate na startna mjesta i takmičenje se nastavlja maksimalno do isteka predviđene satnice takmičenja za taj dan.
Dužina jednog kruga takmičenja može se smanjiti u odnosu na ovim Pravilnikom propisanu, ukoliko se vremenske prilike jako pogoršavaju ili ne dozvoljavaju uslove za takmičenje do isteka trećeg sata pecanja.
U svakom slučaju kao minimum važećim se smatra takmičenje u kome je proteklo najmanje 2 sata efektivnog pecanja.

CEREMONIJA PROGLAŠENJA POBJEDNIKA

ČLAN 38

Prije prvog kruga takmičenja obavlja se ceremonija otvaranja i predstavljanja učesnika.
Na kraju takmičenja održava se ceremonija proglašenja rezultata. Po proglašenju rezultata dodjeljuju se nagrade, a poslje toga i takmičarske knjižice.
Na ceremoniji proglašenja rezultata obavezno je prisustvo svih učesnika u takmičenju - takmičara, vođa ekipa, sudija, domaćina.
Ekipa koja ne dođe na ceremoniju proglašenja pobednika snosi sankcije po Pravilniku TK.
Pojedinac koji ne prisustvuje ceremoniji proglašenja pobjednika snosi sankcije po Pravilniku TK.
Glavne sudije i delegati takmičenja dužni su da u svojim izvještajima napišu ko od ekipa ili pojedinaca nije prisustvovao ovim ceremonijama, a evidenciju o tome vodit će instruktorski tim.

KAZNENE ODREDBE

ČLAN 39

Takmičar je dužan da se prije takmičenja upozna sa pravilima. Nepoznavanje propisa ne oslobađa takmičara odgovornosti za učinjenu povredu pravilnika. Takmičar je dužan da se ponaša sportski i korektno prema svim učesnicima takmičenja i posmatračima, kao i da poštuje odredbe ovog Pravilnika, i da svoj pribor i drugo podvrgne kontroli zahtjevanoj od strane sudije. Svi eventualni postupci i prekršaji koji ovim Pravilnikom nisu definisani, podliježu Pravilniku TK i Pravilniku o suđenjima Saveza.
Opomenu-žuti karton i Diskvalifikaciju-crveni karton izriče glavni sudija.

ČLAN 39.

39.1.
OPOMENA-Žuti karton
U slučajevima povreda odredbi članova 22.8; kao i 24. do 34. ovog Pravilnika takmičaru se izriče opomena, sem za članove za koje je predviđena direktna diskvalifikacija.
39.2.
DISKVALIFIKACIJA - crveni karton
Za povrede članova 24.3; 25.4; 29.1; 29.5 i 29.8 ovog Pravilnika, sljeduje direktna diskvalifikacija takmičara.
39.3
Za povredu bilo kojeg člana pravilnika takmičenja, takmičar dobija opomenu i kažnjava se jednim sektorskim plasmanom.
Ako ponovi prekršaj, ili načini novi, takmičar dobija žuti karton i dobija kaznu (+ 1 plasman)
Ako poslje dobijanja žutog kartona, takmićar i dalje krši pravila takmičenja, sudija mu daje crveni karton. Tada se takmičar, ukoliko je višekružno takmičenje, diskvalifikuje iz celokupnog sistema takmičenja.
Ako su takmičaru izrečene tri opomene za učinjene različite prekršaje u toku višekružnog takmičenja isti će biti diskvalifikovan iz celokupnog sistema takmičenja.
SRD vodi evidenciju o učinjenim prekršajima i po potrebi predlaže eventualne disciplinske ili kaznene mjere.

ŽALBE

ČLAN 40

SRD, pojedinac takmičar ili sudija /delegat imaju pravo žalbe na takmičenje.
Žalba se upućuje pisanim dokumentom odmah na stazi ili najkasnije do 8 dana po održavanju takmičenja.
Uz žalbu treba priložiti i pisani materijal vezan za tu žalbu/uvjerenja, odluke, i druge dokaze.
Uz žalbu se uplaćuje i depozit u vrijednosti od 20 km.
U prvom stepenu po žalbi odlučuje TK, u drugom UO Saveza uz verifikaciju odluke TK.

ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 41

Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje TK i UO Saveza.
ČLAN 42

Pravilnik se usvaja na sjednici TK, a verifikuje od strane UO Saveza.
Pravilnik stupa na snagu od dana verifikacije od strane UO saveza.

ČLAN 43

Prihvataju se bitne izmjene i dopune pravila svijetskih federacija kada do istih dođe na način kada TK iste prouči i prilagodi za naša takmičenja.


Odgovori

Natrag na “Tehnike i sistemi”