Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvola za ribolov

Pokušaj da "uredimo" trenutne Zakone i Pravilnike

Moderatori/ce: emin,AlaS,zlaja,svirac,Kovach

Odgovori
Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi: 3608
Pridružen/a: 20 lip 2006, 17:05
Lokacija: Sarajevo

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvola za ribolov

Post Postao/la senad » 10 stu 2015, 14:21

TREBAO MI PA VIDJEH DA GA NEMAMO NA FORUMU... SAD IMAMO :D

Na osnovu člana 25. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Službene novine Federacije BiH«, broj 64/04), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLA ZA SPORTSKO-REKREATIVNI RIBOLOV

Član 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se oblik i sadržaj obrasca dozvola za obavljanje sportskorekreativnog
ribolova (u daljem tekstu: dozvola), visina nadoknada za dozvole za obavljanje
sportsko-rekreativnog ribolova, način izdavanja i štampanja dozvola te vonenje evidencije o
izdanim dozvolama.

Član 2.
Dozvolu izdaje korisnik ribolovnog područja/zone s rokom važenja za:
1. jedan (1) dan (u daljem tekstu: dnevna dozvola);
2. tri (3) dana (u daljem tekstu: vikend dozvola);
3. tekuću kalendarsku godinu (u daljem tekstu: godišnja dozvola).
Dozvola mora biti potvrnena od strane korisnika ribolovnog područja /zone i tako potvrnena vrijedi samo na ribolovnom području/zoni za koju je korisnik dobio ribolovno pravo.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, godišnja dozvola vrijedi za sve ribolovne vode kantona uz ugovoreno pravo reciprociteta.

Godišnja dozvola vrijedit će i za sve ribolovne vode na odrenenim područjima, regijama ili slivovima na osnovu Sporazuma o udruživanju koji moraju potpisati sva zainteresirana udruženja i koji se mora dostaviti federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, i kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove ribarstva, u roku od 15 dana od dana potpisivanja.

Član 3.
Dozvola(godišnja) se sastoji od sljedećih obrazaca:
1. obrazac „ispit i kazne“;
2. identifikacijski obrazac;
3. obrazac za ribolov;
4. obrazac za popis ulova;
5. obrazac godišnji ulov;
6. izvodi iz Zakona i pravilnika.
Dozvola ima dimenzije 7,5 X 11 cm i sačinjena je od korica tvrdog poveza, tamno plave boje i žutim slovima, masnog papira i uvezanim obrascima iz stava 1.ovog člana.

Član 4.
Na obrascima svih dozvola navedenih u ovom Pravilniku(Prilozi 1,2,3), od vrha prema
dnu je tekst slijedećeg sadržaja:
1. Bosna i Hercegovina;
2. Federacija Bosne i Hercegovine;
3. naziv ministarstva koje izdaje dozvolu;
4. grb Federacije u boji;
5. naziv dozvole;
6. tekuća kalendarska godina i rok na koji se dozvola izdaje;
7. serijski broj dozvole;
8. cijena dozvole.

Kod godišnjih dozvola navedeno je za koju starosnu grupu ribara se pojedina dozvola izdaje, te da iste za članove invalide i penzionere vrijede samo uz predočenje članske iskaznice Udruženja invalida i odreska zadnjeg mjeseca penzije/invalidnine.

Član 5.
U Obrazac„ispit i kazne“ koji je štampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio, upisuju se podaci o ribarskom ispitu i podaci o izrečenim disciplinskim mjerama (Prilog 7.). U prvom dijelu obrasca, od vrha prema dnu su vodoravne crte na koje se upisuju slijedeći podaci:
1. serijski i službeni broj Uvjerenja;
2. datum polaganja ribarskog ispita;
3. mjesto polaganja ribarskog ispita;

U drugom dijelu obrasca, od vrha prema dnu su vodoravne crte na koje se upisuju slijedeći podaci:
1. izrečena disciplinska mjera (opis mjere);
2. datum izricanja mjere;
3. broj rješenja;
4. potpis;
5. pečat.

Član 6.
Na «identifikacijskom obrascu» dozvole, koji je štampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 4.), od vrha prema dnu su vodoravne linije na koje se upisuju sljedeći podaci:
1. ime (ime oca) i prezime ribara;
2. JMBG;
3. adresa stanovanja ribara (mjesto, ulica i kućni broj);
4. broj iskaznice/putovnice;
5. mjesto izdavanja dozvole;
6.datum izdavanja dozvole (kod dnevnih i vikend dozvola upisuje se «valjanost dozvole»);
7. korisnik ribolovnog prava;
8. potpis lica koje je prodalo dozvolu ribaru;
9. pečat.

Član 7.
Prije izlaska na ribolovnu vodu, ribar obavezno upisuje datum izlaska i naziv ribolovne vode u obrazac “ribolovni dan” koji je štampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 5.).
Obrazac se sastoji od 40 (četrdeset) kupona, koji su podijeljeni na dva jednaka dijela i ovjereni sa druge strane od strane korisnika ribolovnog područja/zone.
Kupon uzima ribočuvar prilikom kontrole.

Član 8.
Na kraju ribolovnog dana ribar obvezno upisuje dnevni ulov za svaku vrstu ribe posebice, količinu i težinu ulovljene ribe u obrazac ”popis ulova” koji je štampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 6.).
Obrazac se sastoji od 40 (četrdeset) kupona.

Član 9.
Datumi upisani u dozvolama označavaju početak i završetak prava obavljanja sportsko-rekreativnog ribolova.
Dnevna dozvola važi za dan naveden u dozvoli.
Vikend dozvola važi od 00,00 sati u petak do 24,00 sati u nedjelju, datuma navedenih u dozvoli.
Godišnja dozvola važi od 00,00 sati 1. januara (početak ribolova) do 24,00 sata 31. decembra (završetak ribolova), godine navedene u dozvoli.

Član 10.
Obrasci dnevnih, vikend i godišnjih dozvola (korice) za državljane Federacije i strane državljane štampaju se u tamno plavoj boji, sa žutim slovima.
Svi brojevi godina, navedeni u ovom Pravilniku se odnose na lica koja su u godini izdavanja odrenene dozvole navršile ili će navršiti navedeni broj godina.
Ribolov za državljane Federacije i strane državljane sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u Federaciji do 14 godina života dozvoljen je samo uz prisustvo lica starijeg od 19 godina.

Član 11.
Visina nadoknade za dnevnu dozvolu za državljane Federacije i strane državljane utvrnuje se u iznosu od:
1. 10,00 KM za ribolov svih vrsta riba osim salmonidnih;
2. 20,00 KM za ribolov salmonidnih vrsta riba;
3. 80,00 KM za ribolov u ribolovnoj zoni -poseban revir.

Visina nadoknade za vikend dozvolu za državljane Federacije i strane državljane utvrnuje se u iznosu od:
1. 20,00 KM za ribolov svih vrsta riba osim salmonidnih;
2. 40,00 KM za ribolov salmonidnih vrsta riba;
3. 150,00 KM za ribolov u ribolovnoj zoni-poseban revir.

Visina nadoknade za godišnju dozvolu utvrnuje se u iznosu od:
1. 100,00 KM za državljane Federacije i strane državljane sa stalnim prebivalištem u Federaciji od 19 do 65 godina života;
2. 50,00 KM za državljane Federacije i strane državljane sa stalnim prebivalištem u Federaciji od 14 do 18 i preko 65 godina života, i penzionere;
3. 25,00 KM za državljane Federacije i strane državljane sa stalnim prebivalištem u Federaciji do 14 godina života.

Korisnik ribolovnog područja/zone dužan je 10% od vrijednosti svake izdane dozvole uplatiti Sportsko-ribolovnom savezu Federacije BiH (u daljem tekstu: Savez).

Član 12.
Visina nadoknade za godišnju dozvolu invalida i penzionera iznosi 50,00 KM.
Godišnju dozvolu iz stava 1. ovog člana izdaje korisnik ribolovnog područja/zone svojim članovima koji imaju položen ribarski ispit, a ista vrijedi samo uz predočenu člansku iskaznicu Udruženja invalida i predočen odrezak zadnjeg mjeseca mirovine (invalidnine).

Član 13.
Dozvole iz ovog Pravilnika korisnik ribolovnog prava izdaje ribarima koji imaju položen ribarski ispit.
Izuzev od odredbe iz stava 1. ovog člana, korisnik ribolovnog prava može državljaninu Federacije i stranom državljaninu sa stalnim prebivalištem u Federaciji do 14 godina života, te stranom državljaninu, izdati dnevne i vikend dozvole bez predočenog uvjerenja o položenom ribarskom ispitu.

Korisnik ribolovnog prava je dužan, prilikom izdavanja dozvola, obavijestiti ribara o granicama ribolovnog područja ili ribolovne zone za koju je dobio ribolovno pravo, ili ga koristi na osnovu recipročnog prava, kao i o dopuštenim ribolovnim alatima, opremi, mamcima i mjerama zaštite riba.

Član 14.
Izradu i štampanje dozvola za sportsko-rekreativni ribolov vrši Savez. Savez dostavlja dozvole kantonalnom ministarstvu koje vrši podjelu dozvola korisniku ribolovnog područja/zone, na osnovu njegovog zahtjeva.
Korisnik ribolovnog područja/zone dužan je najkasnije do 1.novembra tekuće godine dostaviti Savezu zahtjev sa brojem dnevnih, vikend i godišnjih dozvola na narednu godinu.

Član 15.
O izdatim dozvolama vodi se centralna evidencija u Savezu. Korisnik ribolovnog prava, koji izdaje dozvolu, potvrnuje dozvolu i na obrazac dozvole upisuje podatke ribara. Ribari kupuju dozvole od korisnika ribolovnog područja/zone.
Korisnik ribolovnog područja, koji izdaje dozvolu, dužan je svakih 3 mjeseca dostaviti Savezu listu izdanih dozvola, sa osnovnim podacima o ribaru i izmiriti svoje obaveze utvrnene u članu 11. stav 4. ovog pravilnika.

Član 16.
Korisnik ribolovnog područja/zone može državljanima Federacije BiH i stranim državljanima sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u Federaciji od 19 do 65 godina života izdati dozvole i bez predočenog uvjerenja o položenom ribarskom ispitu, ali se na dozvoli mora naznačiti da ista važi do 01.06.2006.godine.

Član 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj: 01-02-433/05
Sarajevo, decembar 2005.godine M I N I S T A R
Marinko Božić, dipl.ing.agr.
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:


Odgovori

Natrag na “Zakoni i Pravilnici”